ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมรับฟังการนำเสนอหลักการและเหตุผล รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ และโรงเรียนดอนตาลวิทยา ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร