การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และคณะครู นักเรียนที่ปฏิบัติงานด้านสภานักเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร