ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.) ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร