การอบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการอบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์  สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมรับฟังและนำข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร