Author name: Vachiravit jo

การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่”

วันที่ 12 กรกฎาคม  2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร  เป็นประธานการแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่”เพื่อให้ผู้เรียนในสังกัด ได้ตระหนักและ รับรู้ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน,โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร,โรงเรียนมุกดาหาร และโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ในการนี้ ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร ได้พบปะและให้กำลังใจตัวแทนที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร

การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่” Read More »

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1ปี

วันที่ 11 กรกฎาคม  2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์,สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานการประเมิน (Evaluation Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสินกรรมการการประเมินและวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งหมดจำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1ปี Read More »

การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2567  คณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าตรวจสอบ การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้เข้าตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมีนายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และคณะครู ผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการ

การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3“ แก้วมุกดาเกมส์ ” จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “ แก้วมุกดาเกมส์” จังหวัดมุกดาหาร รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทนนักกีฬาจำนวน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3“ แก้วมุกดาเกมส์ ” จังหวัดมุกดาหาร Read More »

การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี 2567 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ซึ่งคณะกรรมการประเมินนำโดย นายบุญรับ สิทธิรัตน์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประธานกรรมการ และคณะ โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน และคณะครู บุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ณ หอประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

การประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปี 2567 ของศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร Read More »