เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 เมษายน 2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และคณะ ร่วมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก (สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร  โดยมี นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และบุคลากรในโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ