พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร