ประชุมเตรียมความพร้อม “สพฐ.สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “สพฐ.สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตัวแทนผู้บริหารสถาบันทางการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ สพฐ.จะลงพื้นที่เพื่อกำกับ ติดตามฯ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร