การสร้างภูมิคุ้มกันการถูกล่อลวง การค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามจากวิถีใหม่ยุคโควิด-19 (จังหวัดมุกดาหาร)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวยุวดี แก่นภักดี นักจิตวิทยาฯ เข้าร่วมการอบรมเสวนา การสร้างภูมิคุ้มกันการถูกล่อลวง การค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามจากวิถีใหม่ยุคโควิด-19 (จังหวัดมุกดาหาร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์