การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร