ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนคำบกวิทยาคาร และโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน  โดยมี คณะครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้