ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ นิติกรชำนาญการ และนายยศพัฒน์ ภูสมยา นิติกร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนอุดมวิทย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายเมฆสุวรรณ วังวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้