ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3)ฯ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) กรณีผิดพลาดจากการพิมพ์หรือการจัดทำ และกรณีสูญหายของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร โดยมี นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร และครูผู้รับผิดชอบ นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการ ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร