ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายธวัชชัย อยู่พุก ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ คณะครู และบุคลากร ในสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้