ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่2 กรกฏาคม2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้