การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมพบปะและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 29 คน พร้อมทำพิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นายวีระพงษ์ ทองผา ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร และประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางยุภา สุขทองผา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.มุกดาหาร ร่วมปฐมนิเทศและทำพิธีฯ  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป