การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร