การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (พนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งพนักงานราชการและธุรการโรงเรียน โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.มุกดาหาร นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร และนางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร