การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ จัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดมุกดาหารการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ จัดการศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ จัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร