การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร