การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา นายไพรวรรณ บุษบงค์ นายสอนนารินทร์ ปัททุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร