พิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมสภานักเรียนและพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

วันที่ 20 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียนและพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน ของโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โดยมี นายวิษณุกร จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากกรรมการสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล