การประเมินกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

วันที่ 17 มิถุนายน 2567

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ตรวจประเมินโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โดยมี นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และคณะครูร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก