โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้ารับกล้าไม้ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบกล้าไม้ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร