การประชุมการรายงานข้อมูลแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ E-MES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมการรายงานข้อมูลแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ E-MES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร