การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางราชการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร