การประชุมติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นตัวชี้วัดและข้อคำถามแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร