โครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา โดย บริษัทสยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “โครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา“ ดำเนินการโดยบริษัทสยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.มารุต อุปนิสากร ประธานศูนย์บริการลูกค้าสยามสไมล์ สาขามุกดาหาร ประธานในโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ), สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย” โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม, มอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น, มอบรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และมอบของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน