การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 8 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ สนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร โดย สพม.มุกดาหาร มีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นายสมบูรณ์ พรมสุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบทุกคน