การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร