กิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางกัลยณัฏฐ์  สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนานาชาติ โรงเรียนมุกดาหาร เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมคัดเลือกการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน (กรุงเทพมหานคร) โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567