การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานฯ และสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร