การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางยุภา สุขทองสา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สกสค.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร