การประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย สังกัด สพฐ.

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Google meet ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการประเมินตนเองในด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร