ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 2567 ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร