กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำบุคลากรใน สพม.มุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต รวมทั้ง พบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมทั้ง แนะนำบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางสุดารัตน์ ไตรยวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ