การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ (ภาค ค) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ภาค ค) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ณ สนามสอบโรงเรียนมุกดาหาร โดย สพม.มุกดาหาร มีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน