ต้อนรับ นางวราภา สามาอาพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางวราภา สามาอาพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ผู้บริหาร และบุคลากรใน สพม.สกลนคร ร่วมแสดงความยินดีต่อการย้ายมาปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร