พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดตามธรรมเนียมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักพระราชวัง อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามการกิจพิธีการศพที่ใด้รับพระราชทาน โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร