ต้อนรับ นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์ เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 30 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพม.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางสุดารัตน์ ไตรยวงค์ เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร