การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบแนวทางดำเนินการประเมินตัวชี้วัด