การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขอความเห็นชอบประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2568 โดยมี นายศศิพงษา จันทรสาขา ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร