การประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหารเข้าร่วมการประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2567
โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร