การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)

วันที่ 11 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ รัดกุม บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้