การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 10 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับพระราชทานทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร