การประชุมบุคลากรและร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567 จัดโดยโรงเรียนมุกดาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งดำเนินการมอบห้องประชุมขวัญมุกดา ซึ่งเป็นห้องประชุมที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สาขา ส.บ.ม.ท. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดทำขึ้นสำหรับให้สำนักงานฯ และสถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน