การติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2567

 ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางขวัญกมล จันปุ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567) สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โดยมีนางนิรัตติสัย ธรรมศิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน และครู บุคลากร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมในครั้งนี้