การติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567) สหวิทยาเขตแก้วกินรี  ณ โรงเรียนมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตแก้วกินรี คณะผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหาร และครู บุคลากร โรงเรียนมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ