ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” โดยดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง