การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย…สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2567 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการโดย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงาน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้ช่วยในสังกัด สพม.มุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 114 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้บรรยายพิเศษและร่วมพบปะครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดได้รับความรู้ในด้านระเบียบกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครู และผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธา ในวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ต่อไป